headerphoto Kiti

Projektai

Projektų pagalba renovuoti bendruomenės namai, kurie šiuo metu visapusiškai patenkina gyventojų socialinius poreikius. Didelę naudą bendruomenės žmonės pajuto bendruomenei dalyvaujant PAF, ŽUM, BALTIJOS-AMERIKOS fondų laimėtame projekte „Energetinio miško auginimas ir biokuro gamyba“. Pagal šį projektą žmonės pasodino 30 ha kultūrinių žilvičių, įsigytas šakų smulkinimo technika. Žilvičiai valomi pakelėse, melioracijos grioviuose, susmulkintais kapojais apšildomi bendruomenės namai, vietos gyventojai taip pat naudojasi šia technika savo laukų sutvarkymui ir biokuro gamybai namams šildyti. Projektų pagalba gyventojams buvo dovanota 11 karvių, 20 Lietuvos juodgalvių avių. Bendruomenė dalyvauja savivaldybės skelbtuose projektuose. Šių projektų pagalba įrengti lauko suolai žiūrovams, lauko estrada, nupirktos 4 lovos nakvynei rizikos šeimų asmenims bei pasiūti rūbai folkloro kolektyvui „Gražupis“.

Kiti straipsniai:

  • Istorija ir senieji amatai dabartyje 2013